25.02.2015   7 MAART KLEDINGVERKOOP TEN BATE VAN DE WEDEROPBOUW VAN DE KERK IN  HOEKDe Markt in Hoek - half de jaren tachtig - nog voordat er het bankgebouw werd gebouwd. Dat bankkantoor is inmiddels weer verdwenen en
op 1 januari 2015 is de kerk in Hoek door brand verwoest.Momenteel worden de resterende muren voorzichtig gesloopt, mede om de gedenkstenen te kunnen behouden.


 


01.02.2015 NOODZAAK TOT VERDERE GECONTROLEERDE SLOOP VAN TOREN KERK IN HOEKNadere inspecties naar de toestand van de toren hebben geleid tot overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente
Terneuzen.
Om de veiligheid te waarborgen geeft de projectstuurgroep de aannemer komende week opdracht verder te gaan met een zogenaamde
“gecontroleerde sloop” van de toren. Op behoedzame wijze gaat men van bovenaf loszittende delen van de toren verwijderen. De restanten van de van
de zuid- en noordgevel en de oostgevel zullen verder worden gesloopt. De delen van de gevels die nu nog staan en de toren houden elkaar in zekere
zin overeind. Gelet op het feit dat er een periode van vijf jaar ligt tussen bouw van de toren (1900) en kerk (1905) is het moeilijk vast te stellen hoe stevig
deze stuttende constructie is.
Het slopen van de oostgevel moet vanwege de gedenkplaten die zich daar bevinden voorzichtig gebeuren. Men hoopt deze platen te kunnen behouden,
zodat ze een plaats kunnen krijgen in de te herbouwen kerk. De gecontroleerde sloop maakt de kans zo groot mogelijk om een deel van de toren te
kunnen behouden. Die kan de basis vormen voor een toekomstige herbouw. De wens is om zowel kerk als toren te herbouwen.


01.02.2015 GELDWERVING HERBOUW KERK IN HOEKUit de verzekeringsuitkeringen kan zeker een nieuwe kerk worden gebouwd met voldoende functionaliteit voor de kerkdiensten.
Een
herbouw die qua stijl meer aansluit bij de toren en de omgeving gaat naar verwachting meer kosten. Hoewel er nog volop wordt nagedacht over de
aanpak van de herbouw is er binnen de kerk een commissie gevormd die zich gaat bezig houden met geldwerving om toch een stijlvolle bouw te
kunnen realiseren. Er is een rekening geopend waarop bijdragen kunnen worden gestort. Ook staat de commissie open voor ideeën waarmee
fondsenwerving kan worden gerealiseerd.

Voorbeeld daarvan is het benefietconcert wat het Lindeconsort heeft georganiseerd in de Dorpskerk in Boskoop op 17 januari. Voorzitter Henk Siersema
van de Kerkenraad in Hoek heeft een uiteenzetting gegeven over de gebeurtenissen en er werden beelden getoond van de dramatische gebeurtenissen
op 1 januari. De collecte die tijdens het concert is gehouden leverde ruim 1600 euro op.

Meer informatie vind u op www.pknhoek.nl of klik op onderstaande banner: 


 


15.01.2015 KERKGEBOUW IN HOEK (UPDATE)De firma Sagro heeft een deel van de zijmuur weggehaald. Door dat gat in de muur wordt eerst het verbrande houten interieur verwijderd en
afzonderlijk van het puin afgevoerd. Daarna begint men met het omlaag halen van de zijmuren.


 


 


13.01.2015 VOORAFGAAND AAN HET GROTE WERKDinsdag zijn er bij de kerk in Hoek alvast wat werkzaamheden verricht, voorafgaand aan de grote sloopklus.
Zo zijn de dakgoten verwijderd
en bepaalde metalen verbindingen doorgeslepen. Verderop deze week verwacht men met het omlaag halen van de zijmuren te kunnen starten, maar
ook moet de verbrandde inventaris apart verwijderd worden.Rondom de kerk zijn inmiddels schermen en hekken aangebracht.

"
Hoewel de kerk en toren goed verzekerd waren, zal het uit te keren verzekeringsbedrag zeker niet toereikend zijn" bericht de Protestantse Gemeente in
Hoek. Daarom is er een rekening opengesteld waarop mensen een bijdrage kunnen storten voor de restauratie van de toren en de herbouw van de kerk.
Het rekeningnummer is
NL46 ABNA 043 083 66 78 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Hoek. "Alle bijdragen, groot en klein zijn van harte
welkom! Mensen die meer gevoel hebben bij de toren dan bij de kerk en aan de restauratie daarvan willen bijdragen, mogen uiteraard ook doneren. Schrijf
dan bij de overboeking: “toren”. Want, laten we beginnen met de toren…" aldus de Protestantse Gemeente.09.01.2015 KERK HOEK ONTKOMT NIET AAN GEDEELTELIJKE SLOOPVrijdag zijn in Hoek bij de uitgebrande kerk voorbereidende werkzaamheden verricht voor de gedeeltelijke sloop volgende week.
De locatie is afgeschermd met een hekwerk mede met het oog op extra kans op instortingsgevaar bij harde wind de komende
dagen.
Inmiddels is er overleg geweest met verzekeraar Donatus, de gemeente Terneuzen, de Rijksdienst Cultureel erfgoed en een
aannemingsbedrijf over de eerste noodzakelijke sloop- en reparatiewerkzaamheden. Een groot gedeelte van de kerk zal gelet op de schade
door de brand niet kunnen blijven staan. De toren en een deel van de oost- en de westgevel denkt men toch te kunnen behouden en mogelijk
te integreren in nieuwbouw. De consistorie en het jeugdhonk zijn vrijwel onbeschadigd. Vrijdag hebben specialisten van een reconditioneringsbedrijf
de zaak bekeken en men hoopt in maart de kerkdiensten in het Kerkcentrum te kunnen organiseren.
Half volgende week verwacht men dat de wankele zijmuren van de kerk gesloopt worden. 


09.01.2015 HOE BEELDBEPALEND WAS DE KERK...Bij een ongerept Hollands landschap horen de dorpsprofielen met kerk en molen.
Hoek was daarvan een mooi voorbeeld en fotografisch ideaal
omdat de kerk en de molen min of meer aan de rand van het dorp lagen. Biervliet heeft bijvoorbeeld ook zo'n profiel, maar daar liggen de kerken en
de molen in het midden van het dorp en is het dorpsprofiel lastiger in beeld te brengen. Hoek stond dan ook jaren lang model voor foto's van het
traditionele dorpsprofiel. We hebben uit het archief de mooiste plaatjes opgeduikeld en op een rij gezet.Het trieste beeld vandaag de dag en het strijklicht net voor zonsondergang.In 2005 waren de molen en de kerk nog onbelemmerd zichtbaar en grensde de akker aan de dorpsrand.De eerste huizen zijn in aanbouw.In 2006 is de nieuwe wijk al verder bebouwd en verdwijnt een deel van de molen en de kerk uit het zicht.2008; een plaatje....2008Jaarwisseling 2009-2010.2007; zonsondergang.....2013; zonsopkomst.....2015; een onthoofde kerk.....30 december 2013; de kern van Hoek.....9 januari 2015; de kern van Hoek....


02.01.2015 HET GESPREK VAN DE DAG.....De sleutel zit nog in het slot van de deuren die toegang verschaften tot de kerk. De uitgebrande kerk in Hoek biedt op vrijdagochtend
een troosteloze aanblik.
Veel mensen - veel op weg naar de supermarkt - komen even een kijkje nemen. De wens van velen is dat het gebouw
weer in z'n oorspronkelijke vorm zou worden opgebouwd en samen met de molen het profiel van Hoek weer wordt hersteld. Maar of dat te verwezenlijken
is blijft voorlopig de vraag. Het karakteristieke houten interieur is verbrand. De enorme kerkklok met een gewicht van meer dan 1000 kilo hangt nog in de
toren. Van de GSM-installaties, die onlangs waren geďnstalleerd voor het nieuwe 4G netwerk is in ieder geval niets meer over. De geldautomaat kon
vandaag weer worden gebruikt, al zat daar wellicht niet zoveel meer in door de stakingen bij Brinks........

Binnen de verkoolde resten van het grotendeels houten interieur.


01.01.2015 BEELDBEPALENDE PKN-KERK HOEK DOOR BRAND VERWOESTDe brandweer had de haan van de torenspits, een collectebus met inhoud en enkele attributen uit de resten weten te halen en
overhandigden die aan vertegenwoordigers van de PKN-kerk. Bij een grote brand in Hoek is het PKN-kerkgebouw aan de Langestraat in
Hoek verloren gegaan.Rond half een op nieuwjaarsdag rukten de eerste blusgroepen uit en na een eerste verkenning is direct opgeschaald. De brand in met name de toren
ontwikkelde zich daarna echter zo snel dat er ondanks de inzet van groot materieel niets meer te redden viel. Door instortingsgevaar gaf de brand
weer de binnenaanval op en concentreerde zich de aandacht op de buitenkant van het gebouw en de bijgebouwen, waaronder de geldautomaat. 
Inmiddels sloegen de vlammen reeds uit het dak en In tijdsbestek van een half uur was het gebouw uitgebrand. De brandweervoertuigen in de Langestraat
werden verplaatst vanwege het instortingsgevaar van de toren. Tegen half twee kwam de torenspits met donderend geraas omlaag en viel naar de binnenkant.
In heel de directe omgeving zijn brokstukken terecht gekomen. Inmiddels is ook bekend dat er geen sprake is van vrijgekomen asbest. Rond drie uur is
het sein brand meester gegeven. De bijgebouwen, waaronder de geldautomaat zijn behouden gebleven. De muren van de kerk die nog recht staan zijn
heel instabiel. Verwacht wordt dat die ook om zullen moeten.Hevige rookontwikkeling uit de toren bij aankomst van de eerste tankautospuit.De binnenaanval wordt snel gestaakt.De hoogwerker wordt de nauwe Langestraat ingemanouvreerd.De brand verspreide zich in hoog tempo. In tijdsbestek van een half uur was het kerkgebouw in de greep van de vlammen.

 


 


 

De brandweer concentreerde zich op het behoud van de bijgebouwen.


Rond half twee kwam de torenspits omlaag. De brandweervoertuigen waren uit voorzorg uit de Langestraat weggehaald. De spits viel echter achterover in
het brandende gebouw.
Toren zonder spits.
  

Ook burgemeester Jan Lonink kwam poolshoogte nemen en liet zich door leden van het kerkbestuur op de hoogte stellen.Het toegestroomde publiek werd op veilige afstand gehouden.Een trieste aanblik toen rond drie uur het sein brand meester werd gegeven.Of de oorzaak kan worden achterhaald blijft voorlopig de vraag.